Угода про використання інформаційного ресурсу PHOTOGRAPHERS.UA

 1. Загальні положення
 2. Предмет угоди
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Конфіденційність
 5. Відповідальність сторін
 6. Прикінцеві положення

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода розроблена з метою врегулювання відносин між Адміністрацією PHOTOGRAPHERS.UA та будь-якою особою, яка здійснює використання функціональних можливостей, інструментів та служб PHOTOGRAPHERS.UA

1.2. Пройшовши процедуру реєстрації на PHOTOGRAPHERS.UA або будь-яким іншим способом використовуючи функціональні можливості, інструменти та служби PHOTOGRAPHERS.UA відповідна особа гарантує, що ознайомлена з умовами Угоди, а також здійснює повний та беззастережний акцепт (прийняття) умов цієї Угоди.

1.3. Сайт PHOTOGRAPHERS.UA - є інтернет-ресурсом і є сукупністю структурованої інформації, що міститься в інформаційній системі, яка забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою photographers.ua a>

1.4. Користувач – фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, що є зареєстрованим користувачем сайту PHOTOGRAPHERS.UA відповідно до умов цієї Угоди. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, правоздатний та дієздатний та має право укладати цю Угоду, що відповідно до чинного законодавства, Користувач не має заборон та обмежень в отриманні послуг он-лайн.

1.5. Усі права на Сайт в цілому та на використання мережевої адреси (доменного імені) photographers.ua належать Адміністрації Сайту, яка надає доступ до Сайту всім заінтересованим особам відповідно з цією Угодою та чинним законодавством України.

1.6. Ця Угода встановлює умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись, - фотографічних творів, творів графіки та дизайну, літературних творів) у складі окремих розділів Сайту можуть належати Користувачам Сайту та іншим особам, котрі самостійно створили та/або розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.

1.7. Жодні положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмової назви, знаків для товарів та послуг (торгової марки), доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмової назви, знаків для товарів та послуг (торгової марки), доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

2. Предмет угоди

2.1 Адміністрація Сайту надає Користувачеві право на розміщення наступної інформації на PHOTOGRAPHERS.UA:

 • фотоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
 • текстової інформації у форматі, встановленому Адміністрацією;
 • відеоматеріалів у форматі, встановленому Адміністрацією;
 • посилання на матеріали, розміщені на даному інформаційному ресурсі, або на інших інформаційних ресурсах.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Користувач має право:

3.1.1. Розміщувати фотоматеріали та відеоматеріали, текстову інформацію у форматі, встановленому Адміністрацією, а також посилання на матеріали, розміщені на даному інформаційному ресурсі, або на інших інформаційних ресурсах відповідно до цієї Угоди, правил використання Сайту та норм чинного законодавства.

3.1.2. Вільно здійснювати пошук, отримання, передачу, виробництво та розповсюдження інформації на інформаційному ресурсі PHOTOGRAPHERS.UA будь-яким законним способом;

3.1.3. Коментувати надану іншими Користувачами інформацію.

3.2. Користувач зобов'язується:

3.2.1 Надавати при реєстрації на Сайті достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їхньою актуалізацією;

3.2.2. При поширенні інформації, творцем якої Користувач не є, забезпечити включення до її складу достовірних відомостей про власника цієї інформації або про іншу особу, яка розповсюджує інформацію, у формі та обсязі, які є достатніми для ідентифікації такої особи;

3.2.3. Не розповсюджувати інформацію, спрямовану на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті та ворожнечі, а також іншої інформації, за поширення якої передбачено кримінальну чи адміністративну відповідальність;

3.2.4. Не порушувати працездатність Сайту шляхом розміщення інформації, що містить віруси, створення додаткового навантаження на сервер, застосування програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу та іншими способами.

3.2.5. Дотримуватись положень чинного законодавства України, цієї Угоди, правил використання сайту та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

3.2.6. Інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персонального Профайлу та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та логіну Користувача;

3.2.7. Не надавати доступ іншим Користувачам до власного Профайлу або до окремої інформації, що міститься в ньому у випадку, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації Сайту;

3.2.8. У разі розміщення матеріалів Сайту в інших джерелах обов'язково вказувати на посилання: photographers.ua.

3.2.9. Не розміщувати на Сайті інформацію та об'єкти (включно з посиланнями на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб, ображати інших Користувачів та гостей Сайту, Модераторів та Адміністрацію ресурсу, використовувати ненормативну лексику (у будь-якому прояві);

3.2.10. Не розміщувати на Сайті матеріали, на які немає права на публікацію (згода моделі на публікацію – ОБОВ'ЯЗКОВО!);

3.2.11. Перед розміщенням інформації та об'єктів (включаючи, але не обмежуючись зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, відеоматеріалами) попередньо оцінювати законність їх розміщення. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі щодо розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

3.3. Користувачу під час використання Сайту забороняється:

3.3.1. Реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт», «клон»), а також реєструвати більше одного акаунта з метою накрутки рейтингу своїх робіт, формування громадської думки та інших дій, спрямованих на спотворення рейтингу Користувачів ресурсу;

3.3.2. Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача;

3.3.3. Розміщувати фотоматеріали не художньої цінності. Рішення у питаннях художності фотоматеріалів Адміністрація приймає самостійно на власний розсуд;

3.3.4. Публікація фотоматеріалів чи інших матеріалів, метою яких є політична чи комерційна реклама місця (ресторан, розважальний центр, фотостудія тощо), події (майстер-клас, фотокурси, фотошкола, екшн тощо), сайту, сторінки у соціальних мережах тощо. Придбання Користувачем платних послуг на Сайті здійснюється у порядку, встановленому у спеціальних документах Адміністрації, розміщених на Сайті;

3.3.5. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

 • містить загрози, дискредитує, ображає, паплюжить честь і гідність або ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
 • порушує права неповнолітніх осіб;
 • містить порнографічні зображення та тексти або сцени сексуального характеру;
 • містить сцени нелюдського поводження з тваринами;
 • містить опис засобів та способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення;
 • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
 • містить екстремістські матеріали;
 • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники зі скоєння злочинних дій;
 • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
 • описує привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
 • носить шахрайський характер, а також порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб або вимоги законодавства України.

3.3.6. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів та третіх осіб;

3.3.7. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Адміністрації Сайту;

3.3.8. Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту та його сервісів чи персональних сторінок Користувачів;

3.3.9. Використовувати без спеціального дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом та його сервісами;

3.3.10. Будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

3.3.11. Будь-яким способом закликати до голосування за свої фотоматеріали та інші матеріали. Порушення цього пункту тягне за собою попередження з подальшим блокуванням доступу на Сайт;

3.3.12. Розміщувати фотоматеріали та іншу інформацію, яка раніше вже була опублікована на Сайті одним із учасників зйомки або іншими Користувачами Сайту.

3.3.13. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;

3.3.14. Ображати своїми діями інших Користувачів та гостей Сайту, Модераторів та Адміністрацію ресурсу, використовувати ненормативну лексику (у будь-якому прояві).

3.4. Адміністрація має право:

3.4.1. На свій розсуд створювати, змінювати, скасовувати Угоду як з, так і без попереднього повідомлення Користувача;

3.4.2. На свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем; видалити інформацію, розміщену Користувачем;

3.4.3. Відмовити в реєстрації на Сайті Користувачеві, Профайл якого раніше був видалений за порушення умов Угоди або з інших причин.

3.4.4. На свій розсуд вирішувати в односторонньому порядку питання про видалення Користувачів, без права повторної реєстрації, у разі порушення останніми цієї Угоди та правил користування ресурсом. А також будь-яких матеріалів, які, на думку Адміністрації, суперечать чинному законодавству або не відповідають нормам етики та моралі.

3.4.5. На свій розсуд вирішувати в односторонньому порядку питання про видалення фотоматеріалів через відсутність художньої цінності даних матеріалів та/або через невідповідність розміщеним матеріалам даної Угоди, правилам використання Сайту або нормам чинного законодавства.

3.5. Адміністрація зобов'язується:

3.5.1. Здійснювати захист Профайлу Користувача від неправомірного доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також від інших неправомірних дій щодо такої інформації всіма технічними засобами, що знаходяться в її розпорядженні;

3.5.2. У разі розміщення Користувачем інформації, розповсюдження якої обмежено чи заборонено чинним законодавством, або винести Користувачеві попередження та видалити таку інформацію, або заблокувати Акаунт Користувача на термін, вибраний Адміністрацією сайту, або видалити Профайл Користувача з Сайту, або застосувати один або кілька заходів одночасно;

3.5.3. Надати всю доступну інформацію про Користувача уповноваженим на те органам державної влади у випадках, встановлених законом.

4. Конфіденційність

4.1. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими або іншими автоматизованими сервісами та іншими способами.

4.2. Користувач погоджується з тим, що завантажуючи в рамках використання PHOTOGRAPHERS.UA будь-які матеріали, Користувач надає доступ до них для інших Користувачів за замовчуванням. PHOTOGRAPHERS.UA є лише засобом, що дозволяє Користувачеві здійснювати доступ та повідомлення матеріалів для загальної інформації.

4.3. Користувач погоджується з тим, що завантажуючи в рамках використання PHOTOGRAPHERS.UA будь-які матеріали, вони можуть бути присутніми не лише на Сайті, але й в інших джерелах, пов'язаних із Сайтом: на сторінках photographers.ua у соціальних мережах, у звіті pdf ТОП 100 , у промо кампаніях тощо.

4.4. Користувач надає Адміністрації невиключну ліцензію для використання, включаючи розповсюдження, переробку, публічний показ та доведення до загальної інформації матеріалів, розміщених Користувачем в рамках PHOTOGRAPHERS.UA для публічного перегляду, як матеріали PHOTOGRAPHERS.UA. Автор зазначених у цьому пункті матеріалів зберігає за собою всі майнові та особисті немайнові авторські права, відповідно до чинного законодавства у сфері інтелектуального права, іншими нормативно-правовими актами.

4.5. Адміністрація не несе відповідальності за розбіжність очікуваних Користувачем та реально отриманих послуг.

4.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин (бойові дії, надзвичайний стан, стихійне лихо тощо), передбачених чинним законодавством, Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу інформаційного ресурсу.

4.7. У всьому іншому, що не передбачено цією Угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

4.8. Приймаючи цю Угоду, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією її персональної інформації (зокрема особистої інформації та персональних даних) відповідно до чинного законодавства.

4.9. При використанні Користувачами PHOTOGRAPHERS.UA, Адміністрація здійснює збирання та обробку інформації Користувача, а саме:

 • інформації, що надається Користувачем у процесі користування PHOTOGRAPHERS.UA;
 • файлів cookie;
 • ІР-адреси;
 • параметрів та налаштувань інтернет-браузерів.

4.10. Адміністрація здійснює обробку інформації користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачеві послуг (ідентифікація, автентифікація, передача інформаційних матеріалів за підпискою користувача, відповіді на запити та листи користувача, а також інші дії, що час від часу необхідні для належного надання послуг).

4.11. Адміністрація використовує знеособлені дані для націлення рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками для проведення статистичних досліджень; для будь-яких інших цілей.

4.12. При використанні Користувачами PHOTOGRAPHERS.UA на сторінках PHOTOGRAPHERS.UA можуть бути коди Інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок чого такі треті особи отримують дані, зазначені вище такими Інтернет-ресурсами третіх осіб:

 • системи збору статистики відвідувань (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);
 • соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
 • системи банеропоказів (наприклад, Admixer тощо);
 • інші ресурси.

4.13. Відповідно до чинного законодавства Користувач має право на відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом: самостійного видалення раніше розміщеної Користувачем інформації на PHOTOGRAPHERS.UA; запиту на видалення персональної сторінки Користувача, надісланого на адресу: webmaster@photographers.ua

4.14. Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства на вимогу суду, правоохоронних органів, в інших передбачених законодавством випадках.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі якщо Користувачем була розміщена інформація, поширення якої обмежується або забороняється чинним законодавством, порушує авторське чи інше право, яке захищається законом, всю повноту відповідальності за її розміщення несе Користувач.

5.2. Порушення авторських прав (несанкціоноване копіювання/плагіат фото чи інших матеріалів) тягне за собою відповідальність згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права», а також іншими нормативно-правовими актами.

5.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за зміст матеріалів, розміщених Користувачами, та їхнє можливе несанкціоноване використання третіми особами.

5.4. PHOTOGRAPHERS.UA може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у процесі використання PHOTOGRAPHERS.UA, а також за доступність таких сайтів або наслідки їх використання Користувачем. Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене в рамках PHOTOGRAPHERS.UA, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Адміністрації, за винятком випадків, коли на це прямо вказується Адміністрацією.

5.5. Адміністрація не несе відповідальності за збої в роботі обладнання, а також інші обставини, що призвели до втрати даних.

6. Заключні положення

6.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, які здійснюються на свій ризик.

6.2. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитись від його використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

6.3. Ця Угода є угодою між Користувачем та Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту та його сервісів та замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією.

6.4. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

6.5. У разі виникнення будь-яких суперечок чи розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між собою. Якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.6. Ця Угода набирає чинності з моменту реєстрації Користувача на Сайті та приєднання Користувача до цієї Угоди та діє протягом невизначеного строку.

6.7. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Угоди.

6.8. Ця Угода набирає чинності з моменту її публікації на PHOTOGRAPHERS.UA за адресою: photographers.ua/rules/ на невизначений термін.

6.9. Адміністрація має право на односторонню зміну положень Угоди, Користувач може бути повідомлений про зміни за допомогою технічних засобів ресурсу.

6.10. Редакція Угоди, що діє, знаходиться за наступною адресою: photographers.ua/rules/

Нові фотографії